MZ Sivac

Voda u Sivcu zadovoljavajućeg kvaliteta

Ovih dana u poseti mesnoj zajednici bio je direktor JKP "Radnik" Mirko Ilić , a tema razgovora sa sekretarom Bobanom Damjanovićem je bilo vodosnabdevanje i kvalitet vode u našem mestu. Tim povodom direktor JKP "Radnik" je naglasio da je sa najnovijim investicijama tj. ugradnjom frekvent regulatora uspostavljen konstantan pritisak i protok za naseljeno mesto Sivac, čak i u gornjem delu gde je ranijih godina bilo otežano vodosnadbevanje.

-Ugradnjom frekventa crpimo vodu iz dubokih bunara , dok smo plitke bunare(3) stavili u rezervu , pa čak i u letnjem periodu kada je najveća potrošnja vode Q= 68 l/s.Samim tim poboljšan je kvalitet vode, posebno fizičko-hemijske osobine , jer su ranijih godina korišćeni plitki bunari da bi se uspostavio potreban pritisak i protok što je imalo za posledicu povećan sadržaj gvožđa u vodi, sada toga više nema.- rekao je Ilić.U maju prošle godine ugrađen je novi bunar u Sivcu i prvi reversni bunar dubine 135 metara. Cena bunara je bila 9 miliona dinara , a sredstva su obezbeđena preko konkursa Seketarijata za poljoprivredu u izosu od 6 miliona dinara, MZ Sivac je učestvovala sa 2 miliona dinara i sa 1 milion preduzeće JKP "Radnik" (hidrogeološka istraživanja, radovi na bunaru, kopanje, sprovođenje kablova, ravnanje...)

U narednom periodu u 2017 godini planira se izgradnja još jednog reversnog bunara kako bi vodosnadbevanje bilo omogućeno za jedan duži vremenski period, zatim izrada projekta za izgradnju novog bunara kao i projekta crpne stanice na relaciji M.Jelića - B.Đilasa da bi se obezbedio još stabilniji pritisak za gornje naselje.

Direktor JKP " Radnik " Mirko Ilić je još naglasio da je jako zadovoljan sa kvalitetom vode u Sivcu , posebno sa fizičko-hemijskim i mikrobiološkim osobinama i da do potošača stiže zdrava i kvalitetna voda.Takođe je naglašena dobra saradnja sa sekretarom MZ u proteklom periodu i nada da će tako ostati i nadalje.

Vremenska Prognoza

1°C

Sivac

Oblačno

Vlažnost: 90%

Vetrovito: 11.27 km/h

  • 20 Jan 2018

    5°C 0°C

  • 21 Jan 2018

    2°C 0°C

Kontakt

Mesna zajednica Sivac
Maršala Tita 197
25223 Sivac
tel:025/714-040, 025/711-131
PIB: 102120079
Mat br:08005567
Email: office.mzsivac@gmail.com