u bodi Савет Месне Заједнице

Савет Месне Заједнице

 1. Татјана Мрдак – Председница
 2. Горан Влаховић
 3. Драгана Жекић
 4. Франц Ковач
 5. Миладин Маринков
 6. Емма Лавро Вулић
 7. Бојан Цветковић
 8. Јелена Павков
 9. Бранислав Павков
 10. Ненад Бајчетић
 11. Златко Струњаш