u bodi Центар за социјални рад Општине Кула: Економско оснаживање жена као решење социјалних проблема

Центар за социјални рад Општине Кула: Економско оснаживање жена као решење социјалних проблема

0

Центар за социјални рад општине Кула у сарадњи са Сигурном кућом града Сомбора и удружењем жена кроз међусекторску сарадњу настоје да максимално активирају жене сеоских насеља, како би стекле потребна знања и вештине и дошле до послова који ће им омогућити боју егзистенцију. Са друге стране њиховом активацијом решавају се и дубљи социјални проблеми.
Директорка Центра за социјални рад општие Кула, Гордана Вакула препознала је важност међусекторске сарадње на економском оснаживању жена у сеоским срединама јер њиховом активацијом решавамо и питања социјалних услуга. Центар је већ започео активности на мапирању потенционалних корисника ове услуге.
Женама се морају осигурати права на учествовање у доношењу одлука, у планирању и спровођењу развојних политика, права на образовање и оспособљавање, да се самоорганизују и учествују у свим активностима у заједници. Такође, женама се мора обезбедити да користе све бенефиције социјалне заштите и социјалног старања, треба им обезбедити коришћење услуга здравствене заштите и служби за планирање породице. У погледу економске равноправности, женама је потребно омогућити приступ пољопривредним кредитима и олакшицама, и олакшати запошљавање и самозапошљавање. Жене на селу треба да уживају одређени квалитет живота, становања, транспорта и комуникација.

Центар за социјални рад иницирао је састанак са председником општине Кула, Велибором Милојичићем, у понедељак у 10 часова, и директором Националне службе за запошљавање, Секулом Тањевићем, на ком ће бити укључени представници Сигурне куће Сомбор и НВО сектора, који промовише социјално предузетништво.
Након састанка, у Месној заједници у Сивцу са почетком у 12 часова одржаће се бесплатна радионица у циљу економског оснаживања рањивих група, жена, младих и особа са инвалидитетом, како би им омогућили приступ програмима запошаљавања и самозапошљавања кроз примере добре праксе, које раде у склопу социјалне франшизе Био Идеа, а односе се на еколошко социјално предузетништво.

Позивамо жене са подручја општине Кула и Сивца, као и удружења жена да нам се прикључе и да заједничким остваримо права која су нам гарантована!

Share.

Comments are closed.