u bodi Јавни конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије

Јавни конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије

0

Министарство за бригу о селу расписало је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом. За ову намену у републичком буџету је издвојено 500 милиона динара.

Циљ ове помоћи јесте да се, решавањем стамбеног питања, смање миграције из сеоских крајева, да се сеоско становништво мотивише да остане на селу и да се подстакну млади да се врате на село.

Прецизирано је да се новцем добијеним из овог програма не могу опремати сеоске куће и окућнице, он се не може користити ни за плаћање пореза на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, затим за порез на имовину, за трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Из овог програма се максимално може добити 1,2 милиона динара, а укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од ове суме.

Право учешћа на јавном конкурсу имају млађи од 45 година, који нису власници или сувласници непокретности у Србији, осим пољопривредног земљишта. Услов је и да са продавцем непокретности нису у крвном сродству, да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности.

Рок за пријављивање тече од дана објављивања јавног конкурса па до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра ове године.

Новац ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, а најкасније до 1. новембра.

За све додатне информације можете се обратити у Канцеларију за локални економски развој, канцеларија 310, зграда Општинске управе, Лењинова 11. Контакт особа: Миле Тадић. Телефон: 025/751-156.

Текст програма можете преузети овде.

Текст конкурса можете преузети овде.

Пријаву можете преузети овде.

Share.

Comments are closed.